top of page

Over

Kipseli Data-ervaring

NEEM JE PORTEFEUILLE MEE

ELKE KEER VERDER

MET MEER ASSERTIVITEIT

Descubra como a Kipseli Data Experience pode ajudar a sua empresa a escalar e expandir seus negócios

 

WHO

Het is een gegevensbemiddelaar in Portugal voor het beheer van digitale en technologische bedrijven, digitale platforms  in expansie / internationalisering.

Het bedrijf Kypséli Data eXperience is een bedrijf met als handelsnaam KIPSELI DATA EXPERIENCE.

Kipseli Data Experience werkt samen met Data Brokerage, met als hoofddoel het verzamelen van gegevens uit digitale gegevensbronnen, het monitoren van gebruikers op internet en het commercialiseren van de informatie die via de inlichtingendienst op internet wordt gegenereerd, naar behoren gesegmenteerd en georganiseerd om de bestuurssystemen te integreren die de beslissing van de managers die deze activa kopen. Het moet de digitale transformatie van bedrijfsprocessen ondersteunen, inclusief het leveren van gespecialiseerde adviesdiensten bij het ontwerpen van diensten en oplossingen, serviceontwerp in IoT, beheertechnologieën, informatiebeheer, managementoptimalisatie, diagnose- en besluitvormingsmodel, R&D&I, bedrijfsstrategie en modellering, BPO en Big-data services.

BEDRIJFSMODEL:

Modelo de  Multiserviceplatform en netwerklidmaatschapssysteem (terugkerende inkomsten uit commissie op diensten geleverd door derden).

Positioneringsstrategie: opzetten van een lidmaatschapssysteem voor het Kipseli-netwerk, als een manier om meer gespecialiseerde adviesdiensten te leveren (Change Management, Innovation Management, Portfolio and Project Management, Knowledge Management, Risk Management, Asset Management, Diagnostics, BSC, RFI/RFP (informatieverzoek en voorstel), R&D+I (onderzoek, ontwikkeling = innovatie), technologische routekaart (routekaart voor technologische evolutie), informatiemasterplan, data-analyse en zijn structuren, organisatorische herstructurering, systematisering en ontwerp van diensten, oplossingen (geautomatiseerde informatie Systemen), Netwerkbeheer, Training (Workshops, Technologische Discussiekamers, Community of Practice van Technologische Standaarden en Normen), Bedrijfsuitbreiding en gebruik van BPO-Businesstechnologieën Processen Outsourcing (uitbesteden van de exploitatie van digitale bedrijven en diensten op internet).

CONCEPT:

Het idee van het Kipseli-concept wordt geassocieerd met het creëren van een communicatiekanaal, met als doel een netwerk van technologische/digitale bedrijven tot stand te brengen, gericht op het opschalen van het bedrijf en het uitvoeren van zijn territoriale expansie (aanwezigheid), op een assertieve manier.

Denk buiten de gebaande paden:  klim snel en veilig!

BrandScale = Merk + Squale

KIPSELI-NETWERK

Gevormd als onderdeel van een verbindingsstrategie voor de uitbreiding van technologiebedrijven. Het is een Multiservice-platform met als doel het betrekken, opschalen en promoten van bedrijven bij technologische internationaliseringsprojecten, op een assertieve manier, geleid door inlichtingengegevens.

De werking van het netwerk is gericht op het orkestreren van Portfolio Management: promotie, pre-lancering van producten/diensten en het bereiken van de beste deals, gebaseerd op gegevens van de belangrijkste prestatie-indicatoren die in het netwerk worden gecontroleerd met het oog op de behoeften van onze klanten.

Versnelt de volwassenheid van strategisch management in het licht van de operationele uitdagingen van kosten, risico's en prestaties, waardoor het beheer van de levenscyclus van producten, het prijsmodel en innovatie mogelijk wordt, naast andere specifieke acties gericht op resultaten. Het heeft een exclusief assertief communicatiekanaal dat geschikt is voor de markt, met vertaling van website-inhoud.

Het is een informeel netwerk van bedrijven met diverse vaardigheden om de behoeften van klanten te ondersteunen bij het uitbreiden of internationaliseren van hun portfolio's van digitale producten/diensten. 

--

Positionering wordt aan de markt gepresenteerd als de beste gebruikersreis, waarvan het KIPSELI-merk de basis is van "aantrekkelijkheid" (verbinden, intelligentie faciliteren om nieuwe ervaringen te ervaren) voor collectieve positionering en betrokkenheid.  Hiertoe , identificeren we de synergieën die het mogelijk maken om verder te gaan en nieuwe markten te veroveren vanuit een enkele visie in een exclusief kanaal voor wereldwijde positionering.  

Dit kanaal is exclusief en werkt als een digitale showcase met informatie over de  branding geassocieerd met het te positioneren merk, over de prestaties van de projecten (beheerd door Kipseli) in real time met de toewijzing van portfolio capaciteiten , die samen worden weergegeven op een kaart met geografische referenties van het Kipseli-netwerk. 

 

Het hoogtepunt is de oprichting van het Kipseli Network Affiliation System, als een manier om meer gespecialiseerde adviesdiensten te leveren, in zijn backend en georkestreerd via  netwerk.

Dit zal de branding van het Kipseli-merk voortdurend versterken, evenals de uitwisseling van informatie en zaken tussen de relatienetwerken, en zal actoren motiveren om de coöperatieve cultuur uit te breiden, inclusief open innovatie in samenwerkingsprojecten._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Het Kipseli-netwerk bevordert het succes van ervaringen in zijn relatiekanaal en ontwikkelt daarmee de collectieve intelligentie van het netwerk bij het zoeken naar nieuwe markten. vormt een competitief  differentieel.  

 

De gegevens en informatie die worden beheerd in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, worden op een veilige en geanomaliseerde manier verzonden (zonder gebruikersidentificatie), met beschermingsclassificatie, privacy van hetzelfde en gegarandeerd door privacycontract.

 

Als kanaalvoordelen kunnen we waarde toevoegen door branding, een cultuur van open innovatie, collectieve intelligentie en risicobeperking te versterken.

 

Het Kipseli-netwerk bemiddelt transnationale technologische bedrijven, bewaakt hun effectieve prestaties door middel van projectbeheer geïntegreerd met bedrijfsuitvoeringsteams, naast het bevorderen van het succes van ervaringen in zijn relatiekanaal. 

 

Dit kanaal is exclusief en werkt als een digitale showcase met informatie over de briefing /  branding geassocieerd met het te positioneren merk, over de prestaties van de projecten (beheerd door Kipseli) in real time met de toewijzing van capaciteiten van de portfolio's, die samen worden gemarkeerd in een gegeorefereerde kaart van het Kipseli-netwerk. 

 

De gegevens en informatie die worden beheerd in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, worden op een veilige en geanomaliseerde manier verzonden (zonder gebruikersidentificatie), met beschermingsclassificatie, privacy van hetzelfde en gegarandeerd door privacycontract.

 

Als kanaalvoordelen kunnen we waarde toevoegen door branding, een cultuur van open innovatie, collectieve intelligentie en risicobeperking te versterken.

HET BEDRIJFSMODEL WORDT GELEID OP HET MULTI-DIENSTENPLATFORM MET HET LIDMAATSCHAPSYSTEEM, met als doel: het promoten van bedrijfsportfolio's, het stimuleren van transformatie en het opschalen van de meest volwassen digitale bedrijfsmodellen.

 

De promotie van de portfolio's zal worden ondersteund door inkoopservicepacks, bestaande uit gespecialiseerde consultants, op basis van een voorafgaande diagnose. Het lanceringsvoorstel bestaat uit een gegeorefereerde mapping van de portfolio's met informatieve inhoud over het prestatieniveau in het netwerk en de belangrijkste indicatoren van service en betrokkenheid, naast het volume van de zaken dat is vastgesteld door de strategische roadmap. Deze resultaten zullen worden bekendgemaakt op sociale netwerken en evenementen die zijn gepland door Kipseli's communicatieplan, in de bestreken gebieden, tussen Brazilië en Portugal.

 

Hiervoor zal relationele marketing worden ingezet, zodat de bedrijven in het netwerk plezier beleven aan het creëren van waarde gericht op hun eindgebruiker, in een breder perspectief, naast economische uitwisselingen in de waardecreatieketens, waarbij wederkerigheid tussen de spelers wordt bevorderd, door middel van ervaringen gebaseerd op vertrouwen en toewijding, evenals een levenscyclus op lange termijn in omgevingen van extreme onzekerheid, wat op zichzelf een groot concurrentievoordeel is. 

 

De storytelling van elke promotor/onderneming wordt continu bijgehouden om betrouwbaarheid en getuigenissen te garanderen. Maandelijks worden de bedrijven uitgelicht die tijdens de operatie het beste presteren.

 

Ons verschil is de filosofie van het collectief zoeken naar dezelfde doelstellingen in een enkel verbindingskanaal, waarvan de voordelen verder gaan dan het optimaliseren van het gebruik van middelen en het creëren van een collectieve intelligentie om te concurreren op nieuwe markten, evenals de manier van denken en handelen (metanoia) gepromoot aan de nieuwe mindsets die ervaring zal genereren tijdens de ontwikkeling van managementvolwassenheid met onze diensten en het gebruik van data-intelligentie.

Wij geloven dat dit de manier is voor bedrijven om veilig samen de beste zakelijke kansen te ervaren en dat het een exclusief kanaal zal zijn voor onze klanten om de beste technologische/digitale producten en diensten te vinden tijdens hun transformatieproces. Deze reis zal bedrijven helpen zich sneller aan te passen aan de kennismaatschappij, waar individuen steeds meer verbonden zijn en verlangen naar nieuwe ervaringen die hun kwaliteit van leven bevorderen.

Software

Kipseli heeft programma's opgezet om de leef-, leer- en leeromgeving uit te breiden. Deze programma's hebben tot doel de actoren te trainen die betrokken zijn bij de voorbereiding op verandering of tijdens dit proces. Dit programma wordt georganiseerd met de ontwikkeling van een leefomgeving, zoals workshops, webinars, technologische discussiekamers en community of practices.

 

De thema's die aan bod komen zijn: Duurzaamheid, Energie, Vrouwelijk Ondernemerschap, Services in Smart Cities, Impact Ondernemerschap, Open Innovatie, Disruptie en Impact van Nieuwe Technologieën.

Waarom het Kipseli-netwerk?

Omdat   nog steeds geen enkel kanaal heeft voor het gebied van informatie- en communicatietechnologieën om de uitwisseling van zaken met gekwalificeerde informatie te bevorderen voor assertievere beslissingen en ervaringen om dit soort zaken uit te breiden of te internationaliseren in termen van doelmarkt .  

 

Bovendien is er geen cultuur van coöperatieve actie voor de uitoefening van internationale handelspraktijken op het gebied van wereldwijde relatiemarketing voor end-to-end-activiteiten (bijv. van de vraag om een platform te plaatsen om de lokale markt te testen, met validatie en opzetten van lokale verkoopkanalen en/of de productie/exploitatie ervan).

 

Om dit te doen, baseren we het concept op het wetenschappelijke model van bijengedrag om acties langs het netwerk te sturen.

koppeling:https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/1310476245751297/UzpfSTY5MzUwNDU5NDExNTEzNToxMzgyODMzODMxODQ4ODcx/

 

https://www.sciencealert.com/bee-colony-decision-making-matches-human-brain-psychophysics-laws

 

Creatieve economische activiteiten zijn een waardevolle eigenschap geworden voor het versterken van het bedrijfsimago en brengen een revolutie teweeg in de manier van werken met de positionering van Winning Brands.

Door het merk van het bedrijf te associëren met culturele initiatieven die rechtstreeks aansluiten bij het referentiepubliek, wordt een gestructureerd en associatief mentaal proces op gang gebracht dat in staat is om ieders aandacht bij elke ervaring te verleiden.

 

Daarom wordt er een nieuwe cognitieve beweging* gecreëerd in het getroffen individu, die de geleefde ervaring associeert met de identiteit van het promotende merk.

* Bij cognitie zijn diverse factoren betrokken, zoals denken, taal, waarneming, geheugen, redeneren, enz., die deel uitmaken van de intellectuele ontwikkeling.

 

Wij zijn gespecialiseerd in het verbinden van verschillende projecten en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van een “merkbeleving”.

Kipseli Data eXperience-framework

 

 

Positionering wordt aan de markt gepresenteerd als de beste user journey voor DX (Digital Transformation). De  reeks competenties wordt georkestreerd en gebundeld via de  gespecialiseerde adviesbureaus  voor de uitbreiding en internationalisering van de digitale business, 79-1905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -75c -bb3b-136bad5cf58d_ voor de ontwikkeling van diensten en marktinformatie. 

Kipseli bemiddelt transnationale technologische bedrijven, bewaakt hun effectieve prestaties door middel van projectbeheer geïntegreerd met uitvoeringsteams van het bedrijf, waardoor het management volwassener wordt.

 

Het raamwerk bestaat uit gespecialiseerde adviesbureaus op het gebied van Verandermanagement, Innovatiemanagement, Portfolio- en Projectmanagement, Kennismanagement, Risicomanagement, Assetmanagement, Diagnostiek, BSC, RFI/RFP (informatievraag en -voorstel), R&D+I (Onderzoek, Ontwikkeling +Innovatie), Technologische RoadMap (roadmap voor technologische evolutie), Informatie Masterplan, Data-analyse en zijn structuren, Organisatorische herstructurering, Systematisering en serviceontwerp, Oplossingen (geautomatiseerde informatiesystemen), Beheer van netwerken over de hele linie, Training (workshops, technologische discussie Boards, Community of Practices on Standards and Technological Norms), Business Expansion and use of BPO-Business Processes Outsourcing technologies (outsourcing van digitale bedrijfsvoering en gespecialiseerde diensten op internet).

Kipseli Brand Concept

Geschiedenis

Na 28 jaar ervaring bij H&M Consultoria Empresarial en 2 jaar bij het NEPIoT Network bij ipt SP, waar we internationale samenwerkingsprojecten ontwikkelden voor het Europese programma IoT Pilot Call, presenteren we de INCOBRA Platform 10 projecten, waarvan de Europese allianties het Emegga-project kozen, gebaseerd op een IoT-apparaat om verontreinigende emissies van voertuigmotoren te meten.
In 2017 werd de beslissing genomen om H&M Consultoria Empresarial te internationaliseren naar Portugal, maar de activiteiten in beide landen te behouden, met als doel technologieoverdracht te vergemakkelijken en zakelijke allianties op technologisch gebied aan te gaan. Deze voortdurende acties leidden tot Procurement Services met gespecialiseerde consultants voor het opzetten van nieuwe gezamenlijke technologieprojecten tussen deze landen op basis van dit internationaliseringsproject.

We hebben onlangs de  internationalisatie van H&M Consultoria Empresarial afgerond via  ons bedrijf Kipseli Data Experience in Portugal. Voor dit doel treden we op als  Data-Broker,   die onze technologiepartners in Brazilië vertegenwoordigt en _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badUS5cf58d_ in Portugal. We bieden ondersteuning aan bedrijven die  uitbreiding en internationalisering (op zoek naar promotie) zijn en die willen deelnemen aan ons Kipseli-bedrijfsnetwerk via een Service Pack van Specialized Consulting.

In de loop der jaren hebben we verschillende   samenwerkingswerken en projecten ontwikkeld in een netwerkomgeving, waarbij   instellingen van  research, bedrijven, culmineerde in de ontwikkeling van  custom-made oplossingen.   Bovendien werd H&M Consultoria Empresarial voor vijf jaar geaccrediteerd door  SEBRAE in KM Knowledge and Innovation Management for MKB-uitbreiding en _cc781905-5cde-3193-bb3b-Startc58dup Scaleup, ook begeleid door PGM Inovativa Brasil,  Economia Criativa door Samsung en het National Mentors Network in Brazilië.

Via ons eigen raamwerk ondersteunen de evaluatieactiviteiten van  impactstudie de uitbreiding van strategisch management, evenals de identificatie van nieuwe concurrentieverschillen voor de organisatie.

Team

​Klanten

bottom of page